Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Ny doktorgrad ved IKO - Elisabeth Grut Gil

Fredag 10. mars disputerte Elisabeth Grut Gil for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Oral health in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis - Caries, plaque, gingival bleeding, and oral health-related quality of life »

Foto av Elisabeth Grut Gil fra doktorpromosjonen
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Hovedveileder: Professor Keijo Luukko, Universitetet i Bergen
Medveiledere:  Professor Anne Nordrehaug Åstrøm, Universitetet i Bergen, Professor Marit S. Skeie, Universitetet i Bergen, Professor Karen Rosendahl, Norges arktiske universitetet

Komitéen:
1. opponent: Professor Magnus Hakeberg, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet, Sverige
2. opponent: Professor Janna Waltimo-Siren, Institute of Dentistry University of Turku, Finland
Komitéleder: Førsteamanuensis Ewa Rodakowska, Universitetet i Bergen