Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Ny doktorgrad ved IKO - Kordian Staniszewski

Fredag 1. september disputerte Kordian Staniszewski for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biological markers and cognitive function in painful temporomandibular disorder".

Komite, kandidat og custos for Kordian Staniszewski sin disputas
Fra venstre: Gunhild Vesterhus Strand, docent Cecilia Larsson Wexell, Kordian Staniszewski, professor Peter Svensson og professor Stein Atle Lie
Foto/ill.:
Jørgen Barth, UiB

Hovedinnhold