Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Programutvalget

Programutvalg for odontologiske fag

Hovedinnhold

Det medisinske fakultet har etablerte programutvalg for alle studieprogram. Programutvalgene har felles mandat (sist revidert februar 2013) og en sammensetning som avspeiler undervisningsansvarlige institutt. Hvert programutvalg har også 2-3 studentrepresentanter. Se under hvert enkelt programutvalg for referat fra møter.

Programutvalget  for odontologiske fag finner du her.