Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Fagseksjoner på instituttet

Institutt for klinisk odontologi er organisert i 10 fagseksjoner som har ansvar for egne og samarbeider om felles emner i de odontologiske studieprogrammene.

Hovedinnhold