Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Klinikkutvalg

Klinikkutvalget er et seksjonsuavhengig organ organisatorisk plassert under instituttleder og er et rådgivende utvalg for klinikkleder.

Hovedinnhold

Klinikkutvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som angår klinikken.

Saker med økonomisk konsekvens må i tillegg behandles av instituttrådet. Klinikkdrift omfatter all klinisk virksomhet med støttefunksjoner tilknytter IKO i Årstadveien 19 og 21, inklusive ferdighetssenteret.

Klinikkutvalgets representanter blir oppnevnt av instituttrådet for 2 år. Innstilling lages av klinikkutvalget etter forslag fra hver yrkesgruppe som skal være representert.