Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget ved Institutt for klinisk odontologi ledes av forskningsleder Asgeir Bårdsen, og har møter et par ganger per semester.

Hovedinnhold

Forskningsutvalget består av forskningsleder, lederne for forskningsgruppene, instituttleder, en representant for instituttets PhD kandidater og eksterne medlemmer.

Forskningsutvalget er et rådgivende organ for instituttleder.

Seniorkonsulent for forskning- og formidling er sekretær for utvalget.