Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Seksjon for pedodonti

Seksjon for pedodonti har som oppgave å drive forskning og undervisning innen tannpleie for barn og ungdom i alderen 0-18 år. Faget omfatter både utviklingsforstyrrelser, sykdommer og skader, samt hvordan slike kan forebygges og behandles.

Hovedinnhold

Undervisningen inngår i grunnutdanningen av tannlege- og tannpleierstudenter, spesialistutdanning og etterutdanning av tannleger. Den teoretiske undervisningen gjennomføres i form av forelesninger og seminarer. Den kliniske undervisningen består av ferdighetskurs og klinisk behandling ved Klinikk for barnetannpleie.
 

Vitenskapelig ansatte:

Førsteamanuensis Athanasia Bletsa

Overtannlege Astrid Halle

Seksjonsleder Professor Jorma Virtanen

 

Klinikk:

Seksjonstannhelsesekretær: Birthe Therkelsen