Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Seksjon for oral protetikk

Ved seksjon for oral protetikk drives det forskning, undervisning og formidling av oral protetikk, som er en klinisk disiplin som dekker erstatning/gjennoppbygging/rehabilitering av misdannet, skadet eller tapt oralt vev.

Hovedinnhold

Seksjonen underviser på grunnutdanning og spesialistutdanning av tannleger, grunnutdanningen av tannpleiere og innen kvalifiseringsprogrammet for tannleger utdannet utenfor EU. Fagseksjonen er også engasjert i etterutdanning av tannleger.


Vitenskapelig ansatte:

Professor Anders A. Johansson

Førsteamanuensis Siri F. Kvalheim

 

Seksjonsleder: Professor Morten E. Berge

 

Seksjonstanhelsesekretær: Linda Sulebakk Yndestad