Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Publikasjoner

CRISTIN

Cristin (Current Research Information System in Norway) er en database for registrering av forskningsaktivitet ved universitet og høgskoler.Cristin er en videreutvikling av den tidligere ForsDok- databasen, og erstatter FRIDA.

Cristin (Current Research Information System in Norway) er en database for registrering av forskningsaktivitet ved universitet og høgskoler.

Forskerne registrerer publikasjoner og annen forskningsaktivitet samt formidlingsaktivitet i databasen. Det anbefales å registrere fortløpende.

Frist for registrering av publikasjoner som skal rapporteres til Kunnskapsdepartementet, er vanligvis 1.februar i påfølgende år.

Innloggingsbilde i Cristin er her: Cristin

Publikasjoner for 2011 i tidsskrift for Institutt for klinisk odontologi finner du her

Publikasjoner for 2012i tidskrift for Institutt for klinisk odontologi finner du her

Publikasjoner for 2013i tidskrift for Institutt for klinisk odontologi finner du her

Publikasjoner for 2014 i tidskrift for Institutt for klinisk odontologi finner du her

Publikasjoner for 2015 i tidskrift for Institutt for klinisk odontologi finner du her

Publikasjoner for 2016 i tidskrift for Institutt for klinisk odontologi finner du her