Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Dobbeltkompetanse i odontologi

Dobbeltkompetanseløpet i odontologi er en mulighet til å gjennomføre både spesialistutdannelsen og phd-utdanningen parallelt. Utdanningsløpet er enten på 6 år eller 8 år (oral kirurgi og oral medisin). Kandidatene er tilknyttet Universitetet i Bergen, Universitet i Oslo eller Universitetet i Tromsø. Det vil ikke bli utlysning av dobbeltkompetanse i odontologi for 2020/2021.

Hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt et studieløp i lønnede stillinger som fører fram til dobbeltkompetanse i odontologi. Kandidatene fullfører både ph.d- og spesialistutdanning.

De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning og minimum ett års erfaring fra allmennpraksis.

Søkere må beherske skandinavisk og engelsk. Dokumentasjonskrav finner du her

Dobbeltkompetanseløpet forutsetter opptak til både ph.d. og spesialistutdanning ved den enkelte utdanningsinstitusjon, og separate søknader til disse utdanningene må sendes i tillegg til egen søknad for dobbeltkompetanseutdanning. Vi viser til egen utlysning for spesialistutdanning. Ta kontakt med ønsket universitet ved spørsmål om søknad til ph.d-utdanning.

Kandidater kan ikke tas opp til dobbeltkompetanseutdanning dersom de allerede har fullført mer enn to årsverk ph.d.- eller spesialistutdanning. Søkere som har påbegynt en av utdanningene må legge ved dokumentasjon på at det forventes at gjennomføringen av begge utdanningene kan skje på normert tid (6 år, 8 år ved spesialitet i oral kirurgi og oral medisin).

Søknader

 

Det vil ikke bli utlysning av dobbeltkompetanse i odontologi 2020/2021.

 

Siden 2010 har det vært mulig for tannleger å søke et integrert studieløp i lønnede stillinger som fører fram til dobbeltkompetanse i odontologi.Utlysning av integrert løp i dobbeltkompetanseutdanning har skjedd årlig om høsten i tilknytning til utlysningen av spesialistutdanningen i odontologi. Helsedirektoratet ønsker å avvente videre utlysning av stillinger til dobbeltkompetanseutdanningen, og det vil derfor ikke bli utlyst dobbeltkompetansestillinger for opptak 2020/2021. Direktoratet har planer om å evaluere ordningen, og vil etter planen igangsette en behovskartlegging i løpet av 2020 som en start på en slik evaluering.