Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Seksjon for kariologi

Seksjon for Kariologi har som oppgave å drive forskning og undervisning innen fagområdet kariologi. Faget omfatter sykdom og skader i de hårde tannvev, samt hvordan denne type sykdommer og skader kan forebygges og behandles.

Hovedinnhold

Undervisningen inngår i grunnutdanningen av tannlege- og tannpleierstudenter, spesialistutdanning og etterutdanning av tannleger. Den teoretiske undervisningen gjennomføres i form av forelesninger og seminarer, mens den kliniske undervisningen består av ferdighetskurs og klinisk behandling.

 

Vitenskapelig ansatte:

Professor  Ann-Katrin Johansson

Førsteamanuensis Vibeke Barman Michelsen

Førsteamanuensis Torgils Lægreid

Førsteamanuensis Ileana Mihaela Cuida Marthinussen

 

Seksjonsleder: Professor Ann-Katrin Johansson

 

Klinikk

Overtannlege Karen Reinholtsen

Seksjonstannhelsesekretær Elisabeth Håland