Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Seksjon for kjeveortopedi

Seksjon for kjeveortopedi driver forskning og undervisning relatert til ansiktets, kjevenes og tennenes utvikling, vekst og funksjon. Det legges spesiell vekt på diagnostikk, forebygging og behandling av kjeve- og tannstillingsfeil og tannerupsjonsavvik.

Hovedinnhold

Seksjon for kjeveortopedi gir fagspesifikk undervisning gjennom forelesninger, seminar og klinikk til tannlege- og tannpleiestudenter. Seksjonen underviser spesialistutdanningskandidater i kjeveortopedi.

Kompetansegruppen for ortognatisk kirurgi, seksjon for kjeveortopedi utreder og behandler pasienter med kjevestillingsavvik som krever kombinert kjeveortopedisk og kirurgisk behandling i samarbeid med Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

 

Vitenskapelig ansatte:

 

Førsteamanuensis Maria Mavragani

 

Seksjonsleder: Professor Keijo Luukko

 

Klinikk:

Seksjonstannhelsesekretær: Lissbeth Helander