Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Seksjon for periodonti

Seksjon for periodonti har som oppgave å drive undervisning, forskning og formidling innen fagområdet periodonti. Faget omfatter læren om årsakene til og utvikling av sykdommer i tennenes festeapparat, og hvordan dette kan forebygges og behandles.

Hovedinnhold

Seksjon for periodonti underviser, forsker og formidler om sykdommer og infeksjoner i tannkjøtt og kjevebein som kan føre til tannløsning.

Undervisningen er rettet mot grunnutdanning, spesialistutdanning og etterutdanning av tannleger, samt grunnutdanning av tannpleiere.


Vitenskapelig ansatte:

Professor Knut N Leknes

Professor Anne Isine Bolstad

Seksjonsleder: Førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs

Overtannleger: Gabriela Dabija-Wolter og Torhild Kildahl

Seksjonstannhelsesekretær: May Britt Midttveit