Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nye PHD-kandidater ved instituttet

Institutt for klinisk odontologi har høsten 2011 gleden av å ønske velkommen 4.nye PhD kandidater ved instituttet.

Hovedinnhold

De fire nye kandidatene er Sushma Bartaula, Salwa Suliman, Sunita Sharma og Niyaz Al-Sharabi. Kandidatene startet i august og september. Bartaula, Suliman og Al-Sharabi skal være tilknyttet instituttet i 3.år, mens Sharma skal være tilknyttet instituttet i 4.år.

Sushma Bartaula er tilknyttet forskningsgruppen orale infeksjoner og inflammasjoner, og har spesialtannlege Salah Ibrahim som hovedveileder.

Salwa Suliman, Sunita Sharma og Niyaz Al-Sharabi er tilknyttet forskningsgruppen Styrt vevsbygging og regenerasjon.  Suliman og Sharma har professor Kamal Mustafa som hovedveileder, mens Al-Sharabi har professor Inge Fristad som hovedveileder.