Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Vite mer om tennene dine? Åpent hus

Institutt for klinisk odontologi åpner dørene for publikum torsdag 6.september og fredag 7.september. Under åpent hus dagene er det utstilling i vrimlearealet, omvisninger og publikumsforedrag.

Institutt for klinisk odontologi har ventet lenge på nytt bygg – og endelig 15.august ble det nye odontologibygget i Bergen åpnet og vel 260 ansatte og vel 300 studenter kan ta ett nytt flott og moderne bygg i bruk. Bygget huser også Kompetansesenter Vest for den offentlige tannhelsetjenesten, samt Bivirkningsgruppen for odontologiske Biomaterialer som er i UNIHELSE.

1962

1962 er året da tannlegeutdannelsen i Bergen startet i Årstadveien 17, og tannlegeutdanningen i Bergen feirer nå 50.års jubileum i et moderne og funksjonelt bygg som huser tannpleie og tannlege utdannelsen, spesialistutdanning, forskerutdanning, forskning og pasientbehandling.

«Jaws 5»

Bygget i Årstadveien 19 er tegnet av arkitektfirmaet Kristin Jarmund Arkitekter AS. I oktober 2009 startet byggingen av det nye bygget, og bygningen stod ferdig sommeren 2012. Bygget består av 4.etasjer hvorav 1 og 2 etasje huser klinikkdrift og 3 og 4 etasje kontorer og laboratorier.  Det er Statsbygg som har hatt ansvar for prosjektet.

Kunst i offentlig rom (KORO) har stått for utsmykkingen av bygget.

6. og 7. september

Den 6. og 7. september holder instituttet åpent hus slik at publikum kan få komme besøk. Under åpent hus blir det mulig å høre publikumsforedrag om tannhelse, få omvisning på huset og besøke utstillingen i vrimlearealet.

 

PUBLIKUMSFOREDRAG 6. OG 7. SEPTEMBER 2012 – ÅPENT HUS

Torsdag 6.september

Kl 14.00 «Eldre må bite fra seg»

Kl 14:15 «Spytt – viktigere enn du tror»

Kl 14:30 «Hvordan se det man ikke kan se i munnen?»

Kl 14:45 «Puss, puss så får du enda en suss!»

Kl 16:00 «Snus - er det skadelig for tann og munnhelsen?»

Kl 16.15 «Er bene tenner og et pent smil viktig i dagens samfunn?»

Kl 16.30 «Hjelp – det blør i tannkjøttet»

Kl 16.45 «Hva gjøres som strakstiltak når barnet skader tenner?»

Kl 18.00 «Når tennene gjør vondt»

Kl 18.15 «Tannmaterialer - Fra amalgam til "hvite fyllinger"»

Kl 18.30«Er bene tenner og et pent smil viktig i dagens samfunn?»

Kl 18:45 "Ikke noe snikk-snakk, bare protetikk, takk"

 

Fredag 7.september

Kl 11.00 «Eldre må bite fra seg»

Kl 11.15 "Ikke noe snikk-snakk, bare protetikk, takk"

Kl 11:30 «Spytt – viktigere enn du tror»

Kl 11:45«Hvordan se det man ikke kan se i munnen?»

Kl 12.00 «Snus - er det skadelig for tann og munnhelsen?»

Kl 12.45 «Hjelp – det blør i tannkjøttet»

Kl 13.00 «Hva gjøres som strakstiltak når barnet skader tenner?»

Kl 13.15 «Når tennene gjør vondt»