Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nytt samarbeidsprosjekt i planleggingsfasen

Forskere ved Institutt for klinisk odontolog, Barneklinikken og Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus (HUS), Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestlandet (TK Vest) setter fokus på kjeveleddsproblematikk, tannhelse og livskvalitet hos barn med Juvenil Idiopatisk Arthritis (JIA)

Hovedinnhold

Juvenil idiopatisk artritt, JIA, er en inflammatorisk sykdom uten noen kjent årsak. Sykdommen oppstår hos barn før fylte 16 år. Sykdommen kan gi symptomer i kjeveledd (TMJ artritt) og forstyrre ansikts- og kjeveveksten negativt, slik at kjevefunksjon og livskvalitet forringes. Barn med JIA, har oftere enn friske barn orale plager.

Hovedmålet med dette prosjektet er å lage en fremtidig behandlingsprotokoll for barn med JIA med fokus på å hindre destruktiv kjevevekst når TMJ leddene blir berørt, promotere god oral helse og livskvalitet. Delmålene er under utarbeiding.

Studien vil ha en tverrsnitt/kasus-kontroll design. Pasienter med JIA diagnose henvises fra Barneklinikken revmatologiske seksjon (HUS), til Radiologisk avdeling (HUS) for MRI opptak og deretter til klinisk oral undersøkelse på TK Vest. Undersøkelser med henhold på oral helse og livskvalitet i kontrollgruppen, foretas i Den offentlige tannhelsetjeneste.