Hjem
Institutt for klinisk odontologi

FRIFORSKMIDLER TIL TANNBANKEN OG ”TISSUE ENGINEERING”

Førsteamanuensis Helene M. Tvinnereim og professor Kamal Mustafa ble tildelt kr 300 000 kroner hver for sine prosjekter fra FRIFORSK midlene for 2011. FRIFORSK er UiB støtte til frie forskerinitierte prosjekter som har fått meget god ekstern vurdering i Forskningsrådet, men som ikke har fått tildelt midler.

Hovedinnhold

“Tannbanken”

Tvinnereim er leder for prosjektet ”Human primary teeth as biomarkers of nutrition, environmental exposure and disease”.En biobank for humane melketenner ble etablert ved Institutt for klinisk odontologi, UiB, i 2008 i samarbeid med Folkehelseinstituttets prosjekt ”Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)”. MoBa er en nasjonal undersøkelse som omfatter mer enn 100 000 svangerskap og følger barna gjennom oppveksten.Biobanken for melketenner er plassert ved Seksjon for Biomaterialer i Årstadveien 21.

 Interdisiplinært prosjekt

”MoBaTann” er et interdisiplinært prosjekt som benytter melketenner som biomarkør for miljøeksponering, ernæring og sykdom. Prosjektet har samarbeidspartnere innenfor Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for geovitenskap og Institutt for biologi ved UiB og internasjonale partnere i England og Canada. Resultater fra tannanalyser og informasjon fra spørreundersøkelser og biologiske prøver samlet inn gjennom MoBa, vil gi et unikt forskningsmateriale for epidemiologiske studier av barns oppvekstvilkår og sykdomsutvikling.

”Tissue engineering”

Mustafa er leder for prosjektet “Bioactive scaffolds with anti-inflammatory, pro-resolution and regenerative potential”. Prosjektet er et samarbeid mellom Mustafa og Professor Inge Fristad, Professor Knut N. Leknes og Professor Henning Lygre.Dette prosjektet har fokus på å finne veldefinerbare og funksjonelle vevsbyggende rammeverk som kan fremme tilheling og som stimulere stamceller og beinregenerasjon. Prosjektet har blitt rangert høyt av NFR og føyer seg naturlig inn i de pågående EU-prosjektene ved laboratoriet.

Multi- og tverrdisiplinært prosjekt

Prosjektet har lokale samarbeidspartnere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og Helse Bergen, samt internasjonale partnere knyttet til forskningsinstitutt i Sverige, Tyskland, Østerrike og USA. Problemstillingene omfatter kjemisk framstilling og degradering av polymerer, molekylær- og cellebiologiske aspekter, samt dyrestudier og kliniske forsøk.