Hjem
Institutt for klinisk odontologi

November utgaven av tannløst og fast

Årets 8 disputas blir avholdt 1.desember, og etikk seminar om helseforskningsloven finner sted 8.desember.

Utgaven inneholder ellers informasjon om artikkelpris, organisasjonsutviklingsprosjektet og søknadsfrister.

Alle utgavene av tannløst og fast finner du her