Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Pris til Stipendiat Zhe Xing

Stipendiat Zhe Xing vant The NOF Regional hatton awards competition – 2010 på IADR møtet i Barcelona 14-17 juli.

Hovedinnhold

IADR – The International Association for Dental Research – er en interesseorganisasjon med mer enn 12 000 medlemmer på verdensbasis. På IADR møtet i Barcelona ble det utdelt flere priser og blant annet Hatton Awards til yngre forskere.

Zhe Xing deltok med posteren Endothelial progenitor cells enhanced bone regeneration on poly (L-lactide-co-1,5-dioxepan-2-one) scaffold

Zhe fikk som prisvinner NOF`s reisestipend til det neste møtet i San Diego og han vil der representere den Skandinaviske divisjonen.

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Zhe Xing med prisen.