Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Oktoberutgaven av tannløst og fast

Nyhetsbrevet tannløst og fast for oktober inneholder blant annet informasjon vedrørende læringsutbytte beskrivelser,og odontologisk forskningsdag 5.november.

Hovedinnhold