Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Utveksling gir et forsprang i arbeidslivet

Paula, Ashley og Amy er tannlegestudenter. De har valgt å forlate universitetene de studerer ved for å studere et semester ved Universitetet i Bergen.

Paula Lamond, Ashley Turrittin og Amy Brennan er utvekslingsstudenter i...
Paula Lamond, Ashley Turrittin og Amy Brennan er utvekslingsstudenter i odontologi.
Foto/ill.:
Rune Haakonsen

Hovedinnhold

Paula Lamond er fra University of Dundee. Ashley Turrittin og Amy Brennan er University of Minnesota. Alle tre er så langt svært fornøyde med deres opphold ved Institutt for klinisk odontologi, UiB.

- En utvekslingserfaring kan på mange måter beskrives som en tur utenfor komfort sonen, sier Paula. Som en erfaren siste års student er det rart å plutselig befinne seg i en situasjon hvor man ikke kjenner rutinene, ja ikke engang språket pasientene snakker.

Å dra på utveksling er å kaste seg ut i en ny situasjon med nye rutiner, mennesker og miljø. Dette har vært en utfordring innrømmer Paula, Ashley og Amy. Med tiden har de likevel vokst med erfaringen og nå trives de kjempegodt og er svært komfortable med sine studier i Bergen.

– En av de mest verdifulle erfaringene jeg kan hente fra dette er at jeg nå føler meg mye mer klar for overgangen til arbeidslivet, sier Ashley. Jeg tror overgangen til en profesjonell tilværelse vil ligne mye denne erfaringen som utvekslingsstudent, i det at du må håndere så mye nytt på kort tid. Jeg tror utvekslingen har gitt meg et forsprang i arbeidslivet.

Studentene er engelskspråklige studenter på klinisk rotasjon ved masterstudiet i odontologi, UiB. Det betyr at de behandler pasienter i studentklinikken under veiledning av instruktørtannleger. Likevel har det ikke vært språkproblemer. Studentene er overrasket over nivået på engelsk som medstudenter og pasienter behersker.

–  Det som er typisk norsk, sier Amy, er å starte med å påstå hvor dårlig man er i engelsk, for deretter å gå videre til å snakke flytende engelsk med mange avanserte ord.

Alle nikker. På direkte spørsmål om de ville valgt institutt for klinisk odontologi ved UiB igjen, hvis de kunne velge på nytt, svarer alle - ja, uten å nøle. Alle tre virker svært tilfredse med situasjonen.

- Studentene her er fantastiske, de inviterer oss hjem til seg og til å bli med på alle slags aktiviteter, sier Amy.