Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Mai-utgaven av tannløst og fast

Mai-utgaven av tannløst og fast er nå lagt ut. Mai-utgaven inneholder blant annet informasjon om hvem som har fått fakultetets studiekvalitetspris for 2010

Hovedinnhold

Det medisinsk-odontologiske fakultets studiekvalitetspris
for 2010 er besluttet tildelt Praksisstudiet i den
odontologisk grunnutdanningen v/ professor Kristin Klock.

Alle utgavene av tannløst og fast finner du her