Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nytt EU prosjekt om nanomaterialer

NANoREG er ett nytt Eu prosjekt som institutt for klinisk odontologi skal delta i for å sette fokus på testing av nanomaterialer.

Hovedinnhold

Nanoteknologiens utvikling har ført til en økt eksponering til produserte nanomaterialer i ulykke fysikalsk-kjemiske sammensetninger. Nanomaterialer blir stadig mer brukt i medisinske-, industrielle- og forbrukerprodukter. Nanopartikler finnes i tannfyllingsmaterialer, tannkrem, som tilsetningsstoffer i mat, tekstiler, solkremer, og diverse kosmetiske produkter. Det innovative og økonomiske potensialet nanomaterialer bringer er truet av en begrenset forståelse av de relaterte sikkerhetsspørsmål.

EUs 7 rammeprogram har finansiert flaggskip-prosjektet "En felles europeisk tilnærming til regulatoriske testing av nanomaterialer" (NANoREG), det første som skal levere svarene som regulatorer og lovgivere trenger om hvordan å beskytte menneskers helse og miljø som er elskponert til nanomaterialer.  Dette skal gjøres ved en vitenskapelig vurdering av data og testmetoder. En av de store utfordringene er utviklingen av egnede metoder for å teste toksisiteten til nanomaterialer. Institutt for klinisk odontologi bidrar med utviklingen av høy gjennomstrømning biomimetiske metoder for å teste nanotoksisitet. Et annet aspekt som skal undersøkes er effektiviteten av den orale mukosa til å fungere som en barriere. Dette vil bli testet på en in vitro tredimensjonal modell.

Teamet som deltar i prosjektet består av: Førstemanuensis Mihaela Roxana Cimpan, professor Nils Roar Gjerdet (Biomaterialer), professor Kamal Mustafa(Vevsregenerasjon), forsker Daniela Elena Costea (Oral Patologi) og professor Bodil Holst (Nanofysikk).

Sikker produksjon og bruk av nanomaterialer er det ultimate målet for dette prosjektet.