Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Rekordstort avgangskull på Bachelor i tannpleie

27 kandidater kan bli uteksaminert med graden bachelor i tannpleie fra Universitetet i Bergen i 2010.

Profesjonsstudiet i tannpleie er et 3-årig bachelorprogram. Fullført program gir autorisasjon som tannpleier og fører fram til graden bachelor i tannpleie (Bachelor in Dental Hygiene). Instituttet har som mål å uteksaminere 21 tannpleiere hvert år. I år ligger det an til at 27 kandidater blir uteksaminert med graden bachelor i tannpleie.

 

Lokaler og undervisningsressurser er kun disponert for et kull på 21. Ifølge leder for tannpleierstudiet, førsteamanuensis Tordis Trovik, er det på grunn av ekstra innsats og godt samarbeid blant de som jobber med tannpleierutdanningen, at man nå ser ut til å greie å få alle de 27 kandidatene gjennom.

 

Også søknadstallene til tannpleierutdanningen er gode i år. Antall søkere til tannpleiestudiet har økt med 11,5 % i totalt, mens antall førstevalgssøknader for tannpleie har øket med hele 20 %. Det tas opp 21 studenter hver høst.