Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Forskerlinjen - noe for deg?

Høsten 2010 er det oppstart for forskerlinje ved odontologistudiet. Det medisinsk-odontologiske fakultet har siden 2002 hatt forskerlinjen for medisinstudentene – nå er det også odontologistudentene sin tur.

Hovedinnhold

Forske samt studere

Forskerlinjen er et spesialtilbud for en gruppe odontologistudenter og medisinstudenter som har interesse for forskning og som kan tenke seg å forske parallelt med studiene. Oppstart som forskerlinje student er etter 1.studieår.

 

Spesialtilbudet består i at du som student, i tillegg til studiet, følger en organisert forskeropplæring og gjør dine egne forskningsarbeid med skriving av forskningsoppgave som kan være starten på en doktorgrad.

 

Som forskerlinjestudent får du:

• Et år med fulltids forsking som studentstipendiat

• To år med forsking på deltid

• Gode stipendordninger

• Organisert forskeropplæring ved at du gjennomfører opplæringsprogrammet for

doktorgraden (30 stp)

• Egen forskingsaktivitet med skriving av en forskningsoppgave. Målet er minst en internasjonal publikasjon i løpet av studiet.

• Forskerlinjeaktiviteter i form av forelesninger, kurs, seminar og minikongress,

i tillegg til sosiale aktiviteter

 

Fullført Forskerlinje gir 120 studiepoeng.

Ta kontakt

Dersom du er 1.års odontologistudent og vil vite mer om forskerlinjen kan du ta kontakt med Marianne Stien på marianne.stien@mofa.uib.no