Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Visedekan for utdanning fra IKO

Professor Inge Fristad er oppnevnt av fakultetsstyret som ny visedekan for utdanning.

Hovedinnhold

I forbindelse med ny studieplan i medisin, har fakultetsstyret sett at det er nødvendig med to visedekaner for å ivareta arbeidsoppgåvene knyttet til utdanningsfeltet ved fakultetet. Som visedekan har Fristad ansvaret for utdanningsaker i blant annet odontologiske studieprogram og emner ved fakultetet.

Inge fristad er også medlem i  programutvalg for odontologiske fag.