Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Påskeutgaven av tannløst og fast

Helseministereren har vært på besøk på instituttet, og det er lyst ut en post doc stilling ved instituttet med tilknytning til det NFR finansierte prosjektet ”Dentistry in a life span perspective- a clinical dental research network in Norway.

Tannløst og fast inneholder også informasjon fra verneombudene, og om presentasjonsseminaret til odontologisstudentene på 5.kull.

Alle utgavene av tannløst og fast for 2011 finner du her