Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Pris for internasjonalisering i studiene

MOFs pris for internasjonalisering i studiene gikk til samarbeidet mellom Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk universitetsklinikk om mottak av utvekslingsstudenter.

Prisen for internasjonalisering i studiene er en ny pris ved fakultetet. Den skal deles ut årlig og er ment å stimulere og belønne tiltak som fremmer økt internasjonalisering i studieprogrammene. Prisbeløp er på kr. 100 000.

Det var Institutt for klinisk odontologi som nominerte det felles arbeidet som blir gjort på institutt og klinikk ved mottak av utvekslingsstudenter.

Det er mange utfordringer knyttet til å ta imot utvekslingsstudenter ved tannpleie-og tannlegestudiet. Studentene behersker ikke norsk, studentene er her i et forholdvis kort tidsrom (tre måneder) og de skal gis et tilbud om å få behandle tannhelsepasienter på lik linje med våre regulære studenter.

Institutt og klinikk vil nå fortsette arbeidet med å utvikle gode rutiner for mottak av utvekslingsstudenter. Prisen gir både økt motivasjon og midler til dette arbeidet. Prisen vil bli delt ut i fakultetsstyrets november eller desember møte.