Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nasjonalt PhD seminar på Geilo

20.-22. oktober ble det arrangert nasjonalt PhD seminar på Geilo for stipendiater med odontologiske forskningsprosjekt.

Hovedinnhold

PhD kandidater fra Tromsø, Bergen og Oslo ankom Geilo i idyllisk vintervær 20. oktober. Det var tid for årets møtepunkt mellom stipendiater fra landets tre odontologiske universiteter.

Kandidatpresentasjoner

Årets seminar startet med kandidat presentasjoner. I alt ble det holdt 19 presentasjoner som viste til mangfoldig forskning ved fakultetene. Ved å starte seminaret med forskningspresentasjonene var et frø sådd for samtaler og gode diskusjoner.

Kommunikasjon på dagsorden

Det faglige programmet under seminaret kretset rundt kommunikasjon. Ellen Beate Dyvi, ansvarlig redaktør i Tannlege Tidende ga oss gode råd for pressemeldinger. Hilde Kanli Galtung fra UiO informerte om pod-casting og oppfordret oss til å ”pod-caste” våre forelesninger (legge forelesningene ut på nett). Sverre Krüger satt oss inn i produksjonen av tv programmet Schrødingers katt. Han ga oss tips om hvordan vi, som odontologiske forskere, kan bidra med aktuelle problemstillinger. I tillegg til råd for mediehåndtering hadde vi forelesninger om presentasjonsteknikk. Åshild Brynildsen ved UiO lærte oss hvordan vi kan bruke oss selv som redskap for god presentasjonsteknikk, mens Daniel Dietze fra Tyskland introduserte databaserte presentasjonsredskaper som gir andre muligheter enn det velkjente Power Point programmet.

Kontaktnettverk

Også sosialt sett var seminaret vellykket. Over deilig mat gikk samtalene livlig. Kontakt ble opprettet mellom øst, vest og nord.  Kanskje vil det spire som fremtidige forskningsnettverk?

Å møte likesinnede stipendiater i det odontologiske landskapet var en stor inspirasjon. Engasjementet som ble vist for ulike forskningsfelt ga mersmak for videre jobbing 

          Webadressen til programmet:

http://www.odont.uio.no/forskning/forskningsutdanning/forskerskolen/nationalt_phd_seminar_2010.html