Hjem
Institutt for klinisk odontologi

KomLab på IKO

Tannlegestudentene fikk øve seg på "vanskelige pasienter".

Hovedinnhold

Institutt for klinisk odontologi har i høst tilbudt trening i kommunikasjon til siste års tannlegestudenter og kvalifiseringskandidater. Kurset som kalles komunikasjonslaboratoriet, eller bare KomLaben, er utviklet og driftes av professor Anders Bærheim og stipendiat Torild Jacobsen ved Institutt for samfunnsmedisin (ISF).

Kommunikasjonstreningen foregår i korte trekk slik at simulanter trenes opp til å være en på forhånd definert pasient med et Case. Caset inneholder blant annet journalopptak, røntgen og avtrykk. Studentene skal møte den simulerte pasienten i en behandlingssituasjon og kommunisere seg frem til en behandlingsplan som pasienten er enig i. Simulantene på sin side er øvd opp i å yte motstand på for eksempel sterk uenighet, skepsis og fobi.

Sesjonen tas opp på video og studenten ser på opptaket etterpå. At studenten får se og vurdere seg selv på opptak bevisstgjør studenten på hvordan han eller hun opptrer i behandlingssituasjonen. Studenten får også tilbakemeldinger fra simulanten på hvordan det opplevdes som pasient.

Det som vurderes etter sesjonen er evne til medmenneskelig samspill. Studenter som viser seg svake på samspill, får ekstra oppfølging.

Stipendiat Torild Jacobsen som har vært kursets daglige leder er selv skuespiller og har trent simulantene opp til rollen som vanskelig pasient i tannlegestolen. Hun sier at studentene i odontologi har vært ivrige og motiverte og svært lite redde for å få tilbakemeldinger på egne prestasjoner.

Nå skal kurset evalueres av alle involverte. Tannlegestudentene skal blant annet skrive en rapport om sine erfaringer. Om kurset går til neste år er avhengig av hvordan finansieringen fra fakultetet blir. Erfaringene vi har gjort så lang er i alle fall gode og interessen for kurset er vakt også på tannpleierstudet.