Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Instituttrådsvalg 2013

Det er nå åpnet for instituttrådsvalg for perioden 1.08.2013-31.07.2017.Valget foregår elektronisk og som preferansevalg.

Hovedinnhold

Valget foregår elektronisk og som preferansevalg.

 

Valg av instituttråd starter 22 april kl. 09.00 og avsluttes 25. april kl. 12.00.

Det skal velges representanter for følgende grupper:

Gruppe A:     Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kliniske lærerstillinger (instruktørtannleger, spesialtannleger, avdelingstannleger) skal medregnes i gruppe A dersom de er tilsatt i halv stilling eller mer.

                        Det skal velges 5 representanter og 7 vararepresentanter

Gruppe B:     Midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kliniske lærerstillinger (instruktørtannleger, spesialtannleger, avdelingstannleger) som er midlertidig tilsatt halv stilling eller mer hører til gruppe B.

                        Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter

 Gruppe C:     Teknisk- administrativt ansatte, herunder klinikksekretærer

                        Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter

 Gruppe D:     Studentene

                        Det skal velges 2 representanter og 4 vararepresentanter