Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Effekt av tannbehandling på livskvalitet

Kijakazi Obed Mashoto disputerer torsdag 25.08. 2011 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Dental caries, oral health-related quality of life and Atraumatic restorative treatment (ART): a study of adolescents in Kilwa district of Tanzania” . Mashoto har hatt professor Anne Nordrehaug Åstrøm som hovedveileder og førsteamanuensis Marit Slåtteli Skeie og Joyce Rosa Masalu som medveiledere

Hovedinnhold

Avhandlingen til Mashoto påviser en betydelig forekomst av ubehandlet tannsykdom samt sosiale forskjeller i tannsykdom og livskvalitet blant skoleungdom i sør-Tanzania. Tannbehandling  med Atraumatic restorative behandling og forebyggende tannhelseopplysning førte til forbedring i livskvalitet. Studien viser at organisert tannhelsetjeneste med modifiserte behandlingsmetoder kan ha stor betydning for å bedre tannhelse og livskvalitet blant ungdom. 

Disputasen finner sted kl 1415 i auditorium 1 i Årstadveien 17 den 25.august. Prøveforelesningen blir avholdt samme sted kl 0915 med oppgitt tema: “Organization of dental and medical health care in Tanzania”

Kijakazi Obed Mashoto kom til Universitet i Bergen som stipendiat i 2008, og har deltatt i PhD program ved Institutt for klinisk odontologi og Senter for internasjonal helse. Hennes prosjekt har vært en del av et samarbeid mellom Universitet i Bergen og Muhimbili University of Health and Allied Science,Tanzania.