Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Artikkel fremhevet av Global Medical Discovery

Etablering av mikrosirkulasjon står sentralt i arbeidet med å rekonstruere beindefekter ved hjelp av stamceller.

Hovedinnhold

Den nylig publiserte artikkelen;

‘Osteogenic stimulatory conditions enhance growth and maturation of endothelial cell microvascular networks in culture with mesenchymal stem cells’

Pedersen TO, Blois AL, Xue Y, Xing Z, Cottler-Fox M, Fristad I, Leknes KN, Lorens JB, Mustafa K. J Tissue Eng (2012) har blitt fremhevet som ‘featured key scientific article’ i siste utgave av Global Medical Discovery (GMD).

Studien handler om å etablere et system for utvikling av funksjonelle blodkar for stamceller isolert fra beinmarg hos donorpasienter, som er tiltenkt en regenerativ funksjon i tilheling av ulike typer beindefekter. Arbeidet ble plukket ut blant over 20,000 publiserte artikler som ’av særlig interesse for vitenskap og medisin’. Det anerkjente GMD har et månedlig publikum på nær 285,000 lesere fra akademiske institusjoner og legemiddelindustri.

 

Les mer: http://globalmedicaldiscovery.com/