Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Forskerlinjen

Forskning og utdanning hånd i hånd

Spennende - interessant - krevende - nyskapende er ord som brukes for å forklare hva forskerlinjestudentene i odontologi sier om eget utdanningsvalg.

Magnus Bratteberg, Håkon Gulliksen og Anneli Skjold - ivrige forskerlinjestudenter i odontologi
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

Forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologisk fakultet har eksistert siden 2002, og fra og med høsten 2010 ble det også åpnet opp for at tannlegestudenter kan søke om opptak, inntil to studenter årlig. 4 odontologistudenter er nå i gang med sin kombinerte utdanning med fokus på både forskning og tannlegutdanning.

 

Kort om forskerlinjen

Forskerlinjen er et spesialtilbud for en gruppe lege og tannlegestudenter som har interesse for forskning og som kan tenke seg en fremtidig forskerkarriere. Studentene på Forskerlinjen følger et ordinært lege og tannlegestudium. Spesialtilbudet ved Forskerlinjen består i at studentene i tillegg får en organisert forskeropplæring og utfører egen forskningsaktivitet med skriving av forskningsoppgave (forskningspublikasjon) som kan være starten på en PhD-grad.

Hensikten med å inkludere studenter i forskningen på et så tidlig stadium er blant annet å få kompetente personer inn i forskningsmiljøene på et tidlig stadium. Med lengre karriere som forsker, får man mulighet til å nå lenger med sin forskning og man få mer tid til å bygge opp egen kompetanse.  Rapporten fra forskerlinje i medisin viser at svært mange forskerlinjekandidater fortsetter med en akademisk karriere etter endt medisinutdannelse.

I tillegg gir forskerlinjekandidatene økt forståelse og  kunnskap om forskning til sine medstudentene som vil få kjennskap til prosjektene og forskningsmiljøene via uformelle samtaler. Dette gjør det enklere for alle studenter å se seg selv i samme situasjon og kan øke rekrutteringen til forskning generelt.  Dette kan øke antallet studenter som ønsker å ta en PhD kort tid etter endt utdannelse.

I startgropen

Anneli Skjold er i startgropen av sin kombinerte forskerlinje og tannlegeutdanning. Anneli startet høsten 2013 på forskerlinjen med prosjektet bruddstyrken hos keramiske kroner ved ulike kronekant-tykkelser. Tittelen på prosjektet er: "Effect of margin design on fracture load in Zirconia crowns". Skjold har fått med seg førsteamanuensis Marit Øilo som hovedveileder, og førsteamanuensis Harald Gjengedal som biveileder.

Anneli sier dette om hvorfor hun valgte å satse på forskerlinjen: " Jeg har alltid vært interessert i å "putle" på med ting for meg selv, Forskerlinjen gir meg muligheten til å kunne fordype meg i et spesifikt tema og gjerne bidra litt. " Anneli understreker også at det at forskerlinjen er relevant for utdanningen er ekstra bonus.

 

Forskerlinjen noe for deg ? Ja , sier våre studenter

Magnus Bratteberg og Håkon Gullliksen går også på forskelinjen sammen med Anneli Skjold og alle tre er enige om at forskerlinjen er noe å satse på også for andre.  Magnus trekker fram at det er spennende og utfordrende å få delta sammen med PhD- og spesialistkandidater på kurs. Magnus peker på at forskelinjen er en god introdukson til forskning.  Håkon valgte forskerlinjen fordi han kunne tenke seg en litt annerledes vinkling til studiet, men understreker at det er viktig å være motivert til å gå på forskerlinjen da det vil kreve det lille ekstra som student. Mine erfaring så langt er gode, og jeg er fornøyd med å ha begynt på forskerlinjen sier Anneli. Hun vil absolutt anbefale andre å søke forskerlinjen. Anneli påpeker at potensielle forskerlinjekandidater må være klar over forventningene til å være en forskerlinjestudent, og det å ha stå på vilje og god motivasjon er positivt, og ikke minst det er gøy når man har startet med prosjektet.

For å vite mer om forskerlinjen kan førsteamanuensis Marit Øilo kontaktes på marit.oilo@iko.uib.no eller du kan lese mer her på forskerlinjens nettside