Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Presentasjonsseminar odontologi

Innovasjon og nytenkning i masteroppgavene til tannlegene?

Årets prosjektoppgaver i odontologi har en spennvidde fra oppgaver med fokus på odontologisk innovasjon, fyllingsmaterialer, snorkeskinner, og til spørsmålet om det er risiko for den orale helse å bruke sportsprodukter.

Sverre Melhus og Ulrik L.Opsahl har begge skrevet prosjektoppgaver i odontologi og presenterer sammen med medstudenter sine oppgaver 9.mai
Foto/ill.:
Rune D Haakonsen

Hovedinnhold

Integrert masteroppgave i odontologi

Den integrerte masteroppgaven i odontologi består av 3 deler, hvor prosjektoppgaven til studenter på 5 kull er den største delen av emnet.  Odontologistudentene presenterer prosjektoppgaven sin hvert år på ett seminar for alle tannlegestudenter på 4 og 5 året. Oppgavene skal skrives med utgangspunkt i litteraturstudier, kasuistikker eller deltakelse i forskningsprosjekter.  Trenden de siste årene har vært at studentene selv kommer opp med ideer til prosjektoppgavene.

Leder av prosjektoppgavekomiteen professor Trond Inge Berge sier at hensikten med prosjektoppgaven er at studentene skal oppøve «kritisk og vitenskapelig tenking og dokumentasjon for å kunne drive med kontinuerlig læring etter endt tannlegeutdanning». Noen av prosjektoppgavene blir i ettertid bearbeidet til vitenskapelige artikler som trykkes i Norsk Tannlegeforenings Tidende. I noen tilfeller har oppgavene tema som ender med vitenskapelig artikkel på trykk i internasjonale tidsskrift. 

Professor Knut N Leknes, har sammen med førsteamanuensis Marit Midtbø og stipendiat Dagmar F Bunæs, veiledet studentene Marte S. Dæhlin og Kristin Hage, i oppgaven «Gingivale retraksjonar- Er kjeveortopedisk behandling ein risikofaktor?» Oppgaven fokuser på at det de siste årene har vært stadig flere unge pasienter med uttalte gingivale retraksjoner i underkjevefronten som har blitt henvist for vurdering og eventuell behandling. Felles for nesten alle er at de tidligere har hatt kjeveortopedisk behandling med fast apparatur. Målet med oppgaven var således å få mer kunnskaper om etiologiske faktorer ved utvikling av gingivale retraksjoner og diskutere forebyggende tiltak og behandling. Leknes understreker at dette er en tverrfaglig, klinisk oppgave som i bearbeidet form kan egne seg for publisering i Norsk Tannlegeforenings Tidende.

Risiko ved bruk av sportsprodukter under trening?

Femte års student Sverre Melhus har sammen med medstudent Oddmund Lunestad skrevet prosjektoppgave for integrert masterstudie i odontologi med tittelen: «Trening, kosthold og oral helse – risiko ved bruk av sportsprodukter?»  Oppgaven er en litteratur og laboratoriestudie hvor studentene har sett på om bruk av sportsprodukter når en trener vil kunne føre til økt risiko for orale sykdommer som karies og erosjoner. Melhus forteller at han og Lunestad fikk ideen til oppgaven da stadig flere utøvere (både unge og eldre) bruker sportsprodukter under trening. Det er også flere toppidrettsutøvere som reklamerer for ulike sportsprodukter, noe som kan gi et inntrykk av at det er en nødvendighet å bruke disse for å bli god. Treningssentre, sportsbutikker og dagligvarebutikker selger alle sportsprodukter, og markedet er i stor vekst. Konklusjonen på undersøkelsene er at flere av sportsproduktene inneholder store mengder karbohydrater og syrer, og når dette kombineres med trening hvor spyttproduksjonen er lav, gir dette en økt risiko for både karies og erosjoner. Veileder for oppgaven har vært professor Ann-Katrin G Johansson ved seksjon for kariologi ved Institutt for klinisk odontologi.

Snorkeskinner - hva er det og hvem kan det brukes av?

5 års studentene Annika M Westgård og Ulrik L Opsahl har skrevet oppgaven «En sammenlikning av FDA-klarerte apnéskinner basert på litteraturgjennomgang». Oppgaven ser på bruk av ulike typer apneskinner som brukes for dem som har problemer med snorking og søvnapné.  Studentene har sett på listen over snorkeskinner som Federal Drug Administration i USA har klarert for det amerikanske markedet. Listen er den mest komplette listen over hvilke typer snorkeskinner som tilbys på markedet i dag. Studentene sjekket snorkeskinnene på listen for å se på hvilke som har og hvilke som ikke har klinisk dokumentasjon. Gjennomgangen viste at ca. 10 skinner hadde noen form for god dokumentasjon, og står igjen med en anbefaling av 5-6 snorkeskinner som viste gode resultater gjennom denne dokumentasjonen.  Hovedveileder for oppgaven har vært professor Anders Johansson ved seksjon for protetikk ved Institutt for klinisk odontologi., og med veiledere har vært professor Morten E. Berge og professor Ann-Katrin G Johansson.

Oppgavene til tannlegestudentene på integrert master i odontologi blir bedømt av en egen komite, og de tre beste oppgavene får utmerkelse på studentens avslutningsseremoni i juni.