Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Internasjonalt samarbeid

Fra Årstadveien 17 til Addis Ababa

Det startet allerede på 90-tallet, og da det nye odontologibygget ble tatt i bruk ble tannlege stolene fra det gamle instituttbygget i Årstadveien 17 sendt til Addis Ababa University. Nå skal samarbeidet utvides til utveksling av undervisningsressurser. Denne uke er førsteamanuensis Harald Gjengedal og PhD-kandidat og kirurg Cecilie Gjerde reist ned til Addis Ababa for å forelese i protetikk og oral kirurgi.

Bilde fra School of Dentistry i Addis Ababa, viser Fantaye og Degu
Bilde fra School of Dentistry i Addis Ababa, Wondwossen Fantaye ( til venstre på bilde ) er head på School of Denistry . Til høyre sitter Shiferaw Degu
Foto/ill.:
Asgeir Bårdsen

Hovedinnhold

Bakgrunn
Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk odontologiske fakultet har hatt godt samarbeid med Addis Ababa University, College of Health Science – School of Dentistry siden 90-tallet. En forskergruppe ved Universitetet i Bergen, under ledelse av professor Kjell Bjorvatn, startet samarbeidet med Universitetet i Addis Ababa. Hovedfokus var fluorstudier. Dette samarbeidet ledet til flere doktorgrader. Wondwossen Fantaye ble første tannlege i Etiopia med doktorgrad i 2004.
Institutt for klinisk odontologi og Hordaland fylkeskommune har også vært med på etableringen av et leppe- og ganespalte team (CLP-prosjekt) sammen med Norad. Dette startet i 2006 og initiativtaker her var Rolf Tindlund.
Etiopia har i dag over 90 millioner innbyggere og trenger nå en tannlegeutdanning med adekvat utstyr og kompetanse.


Etablering av undervisningsklinikk i Addis Ababa
Da vi flyttet inn i nytt odontologibygg i Bergen i 2012, ble mye godt utstyr fra det gamle bygget ledig. Det var da naturlig å sende adekvat utstyr til Universitetet i Addis Ababa med tanke på å få utstyrt en undervisningsklinikk der. Norad har vært med å bidratt økonomisk.
I Addis Ababa har en tre-etasjers bygning blitt stilt til disposisjon til en undervisningsklinikk. Den er nå rehabilitert og skal huse School of Dentistry med ca 40 tannlegestoler. Tannlegestolene er installert i undervisningsklinikken, men det gjenstår noe tekniske installasjoner før alt kan brukes. Dette vil gi infrastruktur som er helt nødvendig for en god tannlegeutdanning. Bygg og utstyret vil tas i bruk i løpet av høsten 2015.


Veien videre
Institutt for klinisk odontologi vil være samarbeidspartner videre for å sikre drift og vedlikehold av utstyr. Vi håper på å få utdannet tannhelsesekretærer som kan ta ansvar også for det daglige vedlikehold. Dette e viktig for å sikre langtidsbruk av utstyret i Addis Abeba. Instituttet ønsker også ett videre samarbeid med tanke på oppbygging av kompetanse blant lærere ved School of Dentistry i Addis Ababa, og målet vårt er også å fornye og videreutvikle forskningssamarbeidet med Addis Ababa University.