Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Strålevern

Strålevernarbeidet omfatter forsvarliggjøring av strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskets helse og bidra til vern av miljøet. Strålevern omfatter både ioniserende og ikke-ioniserende stråling.

Hovedinnhold

Ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) omfatter dette pr. i dag røntgen, bruk av ulike typer laser samt bruk av herdelamper.

IKO har lokale strålevernkoordinatorer.

 

Retningslinjer ved UIB

UiB har egne retningslinjer for strålevern og disse kan du lese her.