Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Hygiene

Rent nok ? Hygieneundersøkelser på odontologisk universitetsklinikk

Ved odontologisk universitetsklinikk har førsteamanuensis Marit Øilo, avdelingstannlege Ingrid Slinde og hygienesykepleier Mildrid Beate Vevelstad sammen med 6 bachelorstudenter i tannpleie gjennomført et prosjekt med fokus på hygiene i klinikken.

Hovedinnhold

Rent nok?

Prosjektet i klinikken hadde som formål å kartlegge om eksisterende hygienererutiner var adekvate, og om det ville finnes forskjeller mellom ulike desinfeksjonsmidler. I prosjektet benyttet man en målemetode som måler mengden av gjenværende biologisk vev på overflater ( ATP, Adenosintrifosfat). Undersøkelsene fra første runde viste at det fantes forberedringspotensiale, og prosjektet ble derfor utvidet og man gjennomførte nye målinger etter endring av rutiner og stort fokus på hygieneregime i klinikken.

Fokus på hygienerutiner er essensielt

Hygieneprosjektet til Øilo, Vevelstad og Slinde viser at det gir forbedringspoensiale å ha høyt fokus på hygienerutiner i tannklinikken. Det er viktig å ha fokus på opplæring og ha jevnlige kontroller for å opprettholde godt nok smittevern. Noen av hovedkonklusjonene til prosjektet var at det er sentralt å ha basale smittevernrutiner og at kjemisk overflatedesinfeksjon må gjennomføres systematisk og grundig for å oppnå godt smittevern.

Prosjektet har resultert i to artikler i Norsk Tannlegeforenings Tidende, samt tre bacheloroppgaver på tannpleiestudiet ved Universitet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi. Den første artikkelen, "Rent nok ? Effekt av overflatedesinfeksjon på tannklinikker" kan leses her . Artikkel nr to "Kjemisk overflatedesinfeksjon på tannklinikker - oppfølgingsundersøkelser" finnes her.