Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Ny studieplan i odontologi

Ny studieplan i odontologi ved UiB er under utarbeidelse og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2017, med iverksettelse høsten 2018.

Ugletann

Tannleger har en viktig rolle i samfunnet. De behandler og forebygger sykdommer og lidelser i tenner og munnslimhinner samt bidrar til pasientens generelle helse og sosiale funksjoner. Odontologi er inne i en fase med store endringer når det gjelder teknologi, diagnostikk, materialutvikling og samhandling med andre yrkesgrupper.

Dagens studieplan er ikke godt nok tilpasset moderne odontologi og derfor har vi påbegynt arbeidet med en ny studieplan. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike yrkesgrupper som er involvert i grunnutdanningen. Gruppen har så langt utarbeidet en skisse til ny studieplan som er planlagt implementert fra semesterstart 2018.

Hovedmålsetning for ny studieplan i odontologi

  • Legge om teoretisk undervisning til basal fagspesifikk undervisning innen alle fagfelt de første 3 studieårene og mer kompleks temabasert undervisning de 2 siste studieårene
  • Tidligere oppstart med klinisk undervisning
  • Sette pasienten i fokus og la pasientens helhetlige behov styre studentenes kliniske tjeneste
  • Styrke den akademiske profilen ved å utvide prosjektoppgaven og plassere oppstart tidligere i studiet

Det videre arbeidet med ny studieplan består i omstrukturering av både klinisk og teoretisk undersvining basert på tilbakemeldinger fra de ulike fagseksjoner og underarbeidsgruppene.

Vi er åpne for innspill og kommentarer eller spørsmål på

e-postadresse: Karen.Brinch@uib.no eller Marit.Oilo@uib.no