Hjem
Institutt for klinisk odontologi

HMS-avvik

Ved UiB skal alle HMS-avvik meldes, for å kunne forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell.

Hovedinnhold

Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne ivareta et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø.

Ansatte og studenter som oppdager HMS-avvik, skal melde fra om dette i digitalt HMS-avvikssystem. I tillegg følges også interne rutiner ved instituttet.

Mer informasjon om HMS-avvik og lenke til systemet finnes her.