Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for klinisk odontologi

Bodil Kristina Lunds bilde
Signe Solbergs bilde

Signe Solberg

Administrasjonssjef, Administrativ leder for Institutt for klinisk odontologi.

Institutt for klinisk odontologi

  • +47 55 58 66 88
  • +47 915 60 933

Signe.Solberg@uib.no

Sissel Vågeness bilde

Sissel Vågenes

Førstekonsulent

Institutt for klinisk odontologi

  • +47 55 58 66 42
  • +47 992 54 940

Sissel.Vagenes@uib.no

Ying Xues bilde

Ying Xue

Senioringeniør

Institutt for klinisk odontologi

  • +47 55 58 65 19
  • +47 966 76 035

Ying.Xue@uib.no