Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for klinisk odontologi

Randi Bente Hansens bilde

Randi Bente Hansen

Seniorkonsulent

Institutt for klinisk odontologi

  • +47 55 58 65 98
  • +47 991 61 649

Randi.Hansen@uib.no

Mette Håpoldøy Jacobsens bilde

Mette Håpoldøy Jacobsen

Konsulent, tilgjengelig tirsdager og fredager

Institutt for klinisk odontologi

  • +47 55 58 60 29

Mette.Jacobsen@uib.no

Kirsten Laugens bilde

Kirsten Laugen

Klinikk avd.leder

Institutt for klinisk odontologi

  • +47 55 58 66 85
  • 55 58 01 11

Kirsten.Laugen@uib.no

Astrid Alise Moens bilde

Astrid Alise Moen

Klinikk avd.leder, Spesialistutdanningsklinikken

Institutt for klinisk odontologi

  • +47 55 58 60 58

Astrid.Moen@uib.no

Sider