Hjem
Økonomiavdelingen

Kontaktinformasjon for kunder

Kontakt oss

  • Spørsmål vedrørende tilsendt faktura:
    Kontakt saksbehandler oppgitt på faktura

  • For generelle spørsmål: faktura@adm.uib.no
      Organisasjons- og bankinformasjonUtsendeles av faktura

Universitetet i Bergen har tre måter å sende ut fakturaer til våre kunder:

  • Elektronisk faktura (e-faktura) i EHF - format
  • Faktura som vedlegg på e-post i PDF - format
  • På papir; sendes som brev i posten

Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater, i alle nye leverandøravtaler, å kreve at leverandører sender faktura elektronisk i standardformatet EHF. Fakturaer som er sendt som vedlegg til e-post i pdf-format regnes ikke som e-faktura.

UiB kan levere elektroniske fakturaer i standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til våre kunder.


Dersom utsendelsesformat ønskes endret kan melding gis til faktura@adm.uib.no

Har dere spesielle krav til merking av faktura husk å oppgi disse.
(Eksempelvis bestillerkode, ressursnummer, etc.)

 
Våre generelle betalingsbetingelser er:
  • 30 dager for firma og selvstending næringsdrivende
  • 30 dager for alle utenlandske kunder
  • 15 dager for privatpersoner