Hjem
Økonomiavdelingen

Kontaktinformasjon for kunder

Hovedinnhold

Kontakt oss

 • Spørsmål vedrørende tilsendt faktura:
  Kontakt saksbehandler oppgitt på faktura
   
 • For generelle spørsmål: faktura@adm.uib.no
      Organisasjons- og bankinformasjonUtsendelse av faktura

Universitetet i Bergen har tre måter å sende ut fakturaer til våre kunder:

 • Elektronisk faktura (e-faktura) i EHF - format
 • Faktura som vedlegg på e-post i PDF - format
 • På papir; sendes som brev i posten

Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for alle statlige etater, i alle nye leverandøravtaler, å kreve at leverandører sender faktura elektronisk i standardformatet EHF. Fakturaer som er sendt som vedlegg til e-post i pdf-format regnes ikke som e-faktura.

UiB kan levere elektroniske fakturaer i standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til våre kunder.


Dersom utsendelsesformat ønskes endret kan melding gis til faktura@adm.uib.no

Har dere spesielle krav til merking av faktura husk å oppgi disse.
(Eksempelvis bestillerkode, ressursnummer, etc.)

 
Våre generelle betalingsbetingelser er:
 • 30 dager for firma og selvstending næringsdrivende
 • 30 dager for alle utenlandske kunder
 • 15 dager for privatpersoner