Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet

Hva skjer?

Oversikt over møtedatoer og andre milepæler i prosjektet.

Hovedinnhold

Viktige datoer

2016

 • 28.april: Universitetsstyremøte: Oppsummering av prosjektet

 • 4.mars: Møte i referansegruppen kl. 10.00 - 11.15

 • 21.jan: Møte i referansegruppen kl. 14.00 - 16.00

2015

 • 17.nov: Møte i referansegruppen

 • 14.okt: Åpent informasjonsmøte i Universitetsaulaen

 • 17.sept: Møte i referansegruppen

 • 15.juni: Orientering for fakultetsdirektørene

 • 10.juni. Orientering i Forhandlingsutvalget

 • 05. juni: "Åpent hus" informasjonsmøte kl. 11.00-12.00

 • 27.mai: Orientering i Forhandlingsutvalget (møte avlyst)

 • 20.mai: Orientering i det sentrale Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)

 • 18.mai: Orientering for fakultetsdirektørene

 • 6.mai: Orientering for Arbeidsmiljøutvalget

 • 4.mai: Heldags seminar om implementering av anbefalingene fra Organisasjonsutviklingsprosjektet. For de administrative ledergruppene ved fakultetene og ved de sentraladministrative avdelingene.

 • 27. april: Styringsgruppemøte med behandling av delprosjektene 07-10

 • 23. april: Orientering for Universitetsstyret

 • 23.april: "Åpent hus" informasjonsmøte kl 12 - 13.

 • 15. april: Orientering i Forhandlingsutvalget

 • 27.mars: Åpent informasjonsmøte i Egget

 • 23.mars: Orientering i det sentrale Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)

 • 23.mars: Orientering for mellomledere i sentraladministrasjonen

 • 16. mars: Styringsgruppemøte: Vurdering om mandat for delprosjekt fase 2: 07, 08, 09 og 10 er besvart.

 • 16.mars: Orientering i det sentrale Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)

 • 4.mars: Orientering i Forhandlingsutvalget

 • 19. februar: Styringsgruppemøte: Behandling av delprosjektene 01- 03.

 • 18.februar: Orientering i Arbeidsmiljøutvalget

 • 12. februar: Orientering for Universitetsstyret

 • 6. februar: Styringsgruppemøte: Behandling av delprosjektene 04 - 06.

 • 26.januar: Åpent informasjonsmøte i Egget. Lenke til alle presentasjoner fra allmøtet.

 • 9. januar: Styringsgruppemøte

  

 

 

 

2014

 • 9. desember: Informasjonsmøte ved personal- og organisasjonsavdelingen kl. 13.00

 • 4. desember: Informasjonsmøte ved kommunikasjonsavdelingen kl. 10.15Informasjonsmøte ved studieadministrativ avdeling kl. 14.00

 • 3. desember: Informasjonsmøte ved forskningsadministrativ avdeling kl. 13.00

 • 1. desember: Informasjonsmøte ved IT-avdelingen kl. 12.00

 • 25. november: Styringsgruppemøte

 • 14. november: Orientering for administrativt ansatte ved SV-fakultetet.

 • 13.november: Drøfting i Forhandlingsutvalget

 • 3. november: Orientering for UBs ledergruppe

 • 30.oktober: Orientering om fremdrift for universitetsstyret.

 • 29.oktober: Drøfting i IDU sentraladministrasjonen

 • 14.oktober: Styringsgruppemøte

 • 13.oktober: Orienteringsmøte for administrativ ledelse ved humanistisk fakultet

 • 10.oktober: Orienteringsmøte for administrativ ledelse ved juridisk fakultet

 • Jevnlige "Åpent hus" informasjonsmøter i Christiesgate 18, rom 3.44,

            kl. 12.30- 13.30: 19.september , 31.oktober,  28. november

 • 24.september: Orientering om fremdrift  for universitetsstyret.

 • 17.september: Styringsgruppemøte

 • 27. august: Åpent informasjonsmøte i Egget.

 • 27.august: Orientering i Arbeidsmiljøutvalget

 • 22. august: Orientering i det sentrale IDU

 • 21.august: Møte med universitetets hovedverneombud

 • 20.august: Orientering i Forhandlingsutvalget