Home
The Organisation Development Project

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hva skjer?

Oversikt over møtedatoer og andre milepæler i prosjektet.

Main content

Viktige datoer

2016

 • 28.april: Universitetsstyremøte: Oppsummering av prosjektet

 • 4.mars: Møte i referansegruppen kl. 10.00 - 11.15

 • 21.jan: Møte i referansegruppen kl. 14.00 - 16.00

2015

 • 17.nov: Møte i referansegruppen

 • 14.okt: Åpent informasjonsmøte i Universitetsaulaen

 • 17.sept: Møte i referansegruppen

 • 15.juni: Orientering for fakultetsdirektørene

 • 10.juni. Orientering i Forhandlingsutvalget

 • 05. juni: "Åpent hus" informasjonsmøte kl. 11.00-12.00

 • 27.mai: Orientering i Forhandlingsutvalget (møte avlyst)

 • 20.mai: Orientering i det sentrale Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)

 • 18.mai: Orientering for fakultetsdirektørene

 • 6.mai: Orientering for Arbeidsmiljøutvalget

 • 4.mai: Heldags seminar om implementering av anbefalingene fra Organisasjonsutviklingsprosjektet. For de administrative ledergruppene ved fakultetene og ved de sentraladministrative avdelingene.

 • 27. april: Styringsgruppemøte med behandling av delprosjektene 07-10

 • 23. april: Orientering for Universitetsstyret

 • 23.april: "Åpent hus" informasjonsmøte kl 12 - 13.

 • 15. april: Orientering i Forhandlingsutvalget

 • 27.mars: Åpent informasjonsmøte i Egget

 • 23.mars: Orientering i det sentrale Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)

 • 23.mars: Orientering for mellomledere i sentraladministrasjonen

 • 16. mars: Styringsgruppemøte: Vurdering om mandat for delprosjekt fase 2: 07, 08, 09 og 10 er besvart.

 • 16.mars: Orientering i det sentrale Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU)

 • 4.mars: Orientering i Forhandlingsutvalget

 • 19. februar: Styringsgruppemøte: Behandling av delprosjektene 01- 03.

 • 18.februar: Orientering i Arbeidsmiljøutvalget

 • 12. februar: Orientering for Universitetsstyret

 • 6. februar: Styringsgruppemøte: Behandling av delprosjektene 04 - 06.

 • 26.januar: Åpent informasjonsmøte i Egget. Lenke til alle presentasjoner fra allmøtet.

 • 9. januar: Styringsgruppemøte

  

 

 

 

2014

 • 9. desember: Informasjonsmøte ved personal- og organisasjonsavdelingen kl. 13.00

 • 4. desember: Informasjonsmøte ved kommunikasjonsavdelingen kl. 10.15Informasjonsmøte ved studieadministrativ avdeling kl. 14.00

 • 3. desember: Informasjonsmøte ved forskningsadministrativ avdeling kl. 13.00

 • 1. desember: Informasjonsmøte ved IT-avdelingen kl. 12.00

 • 25. november: Styringsgruppemøte

 • 14. november: Orientering for administrativt ansatte ved SV-fakultetet.

 • 13.november: Drøfting i Forhandlingsutvalget

 • 3. november: Orientering for UBs ledergruppe

 • 30.oktober: Orientering om fremdrift for universitetsstyret.

 • 29.oktober: Drøfting i IDU sentraladministrasjonen

 • 14.oktober: Styringsgruppemøte

 • 13.oktober: Orienteringsmøte for administrativ ledelse ved humanistisk fakultet

 • 10.oktober: Orienteringsmøte for administrativ ledelse ved juridisk fakultet

 • Jevnlige "Åpent hus" informasjonsmøter i Christiesgate 18, rom 3.44,

            kl. 12.30- 13.30: 19.september , 31.oktober,  28. november

 • 24.september: Orientering om fremdrift  for universitetsstyret.

 • 17.september: Styringsgruppemøte

 • 27. august: Åpent informasjonsmøte i Egget.

 • 27.august: Orientering i Arbeidsmiljøutvalget

 • 22. august: Orientering i det sentrale IDU

 • 21.august: Møte med universitetets hovedverneombud

 • 20.august: Orientering i Forhandlingsutvalget