Hjem
Organisasjonsutviklingsprosjektet
Nyhet

Seks delprosjekter er klare med sine rapporter

Alle ansatte kan nå lese arbeidsgruppenes interessante rapporter!

illustrasjonsfoto av rapporter i papirformat med uib logoen som bakgrunn

Hovedinnhold

Arbeidsgruppene for seks av delprosjektene har nå levert sine rapporter. Det er gitt mange spennende og viktige forslag som kan bidra til videre utvikling av sentraladministrative tjenester til støtte for forskning, utdanning og formidling.

Styringsgruppen har vurdert at delprosjektene har besvart sine mandater. I bredt sammensatte arbeidsgrupper har vitenskapelig og administrativt ansatte gjennomført et godt arbeid.

Rapportene gjøres nå kjent i organisasjonen før styringsgruppen skal ta stilling til  gruppenes anbefalinger.

 

Følgende delprosjekt har lagt fram sine rapporter:

Vi anmoder alle ansatte om å sette seg inn i arbeidsgruppenes forslag og anbefalinger!

De øvrige fire delprosjektene i fase 2, vil levere sine rapporter i slutten av februar.

 

Videre behandling av arbeidsgruppenes rapporter

Rapportene er sendt til orientering til alle enheter og til fagforeningene. Styringsgruppen har satt opp følgende plan for videre behandlingen av rapportene:

  • IDU for sentraladministrasjonen, IDU for UB og forhandlingsutvalget inviteres til å gi innspill til rapportene.
  • Rapportene og eventuelle innspill fra IDU og forhandlingsutvalget vil danne grunnlag for styringsgruppens anbefalinger til universitetsledelsen.
  • Universitetsledelsen beslutter hvilke anbefalinger det er ønskelig å gå videre med. Universitetsstyret vil i løpet av våren 2015 bli forelagt en plan for utvikling av de sentraladministrative tjenestene.

Se også planen for behandling av delprosjektenes anbefalinger.

 

Alle ansatte inviteres også til informasjonsmøte om Organisasjonsutviklingsprosjektet

26.januar kl. 13.00 - 16.00 i Egget/Studentsenteret