Hjem
Ansattsider
IDU

Informasjons- og drøftingsutvalget i fellesadministrasjonen

IDU er et organ for informasjon og drøfting i henhold til hovedavtalen i staten.

Hovedinnhold

Ordningen med Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU) er hjemlet i Hovedavtalen i staten med tilpassingsavtale for Universitetet i Bergen.

IDU for fellesadministrasjonen (IDU-FA) avvikler møter i forbindelse med møter i Universitetsstyret, og kan gi innspill til styret i saker som påvirker ansatte i sentraladministrasjonen.

Utvalget går gjennom saker av generell og prinsipiel art. Arbeidsgiver informerer om pågående saker samt Universitetsstyresaker. Utvalget kan óg initiere egne saker.

I 2024 sitter følgende representanter i IDU-SA:

Organisasjon

Tillitsvalgt

Vara

  Akademikerne

  Johanne-Berit Revheim

  Trygve Knag

  Forskerforbundet

  Runa Jakhelln

  Michael Peter Riisøen

  NTL

 Anne-Sophie Krayou

  Anders Myren

  PARAT

  Mona Viksøy

  Liv-Grethe Gudmundsen

  Hovudverneombod

  Mary Stien Rørdal

  Bente-Lise Lillebø


Arbeidsgiverrepresentant: Avdelingsdirektør Økonomiavdelingen, Per Arne Foshaug 

Utvalgssekretær: Anja Strømme

 

Sakslister og referat i ePhorte

  • 2024: 2024/1491
  • 2023: 2023/3193
  • 2022: 2022/9290
  • 2021: 2021/2233
  • 2020: 2020/362
  • 2019: 2019/2172
  • 2018: 2018/470
  • 2017: 2017/759
  • 2016: 2016/1737

Referat fra møter i IDU-SA 2024