Hjem
Ansattsider
IDU

Informasjons- og drøftingsutvalget i sentraladministrasjonen

IDU er et organ for informasjon og drøfting i henhold til hovedavtalen i staten.

Hovedinnhold

Ordningen med Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU) er hjemlet i Hovedavtalen i staten med tilpassingsavtale for Universitetet i Bergen.

IDU for sentraladministrasjonen (IDU-SA) avvikler møter i forbindelse med møter i Universitetsstyret, og kan gi innspill til styret i saker som påvirker ansatte i sentraladministrasjonen.

Utvalget går gjennom saker av generell og prinsipiel art. Arbeidsgiver informerer om pågående saker samt Universitetsstyresaker. Utvalget kan óg initiere egne saker.

 

Sakslister og referat i ePhorte:

2021: 2021/2233
2020: 2020/362
2019: 2019/2172
2018: 2018/470
2017: 2016/13423
2016: 2016/1737

Møteplan for IDU i sentraladministrasjonen våren 2021:

  • 18. januar, kl 09.00-11.00
  • 15. februar, kl 09.00- 11.00
  • 15. mars, kl 09.00-11.00
  • 19. april, kl 09.00-11.00
  • 31. mai , kl 09.00-11.00
  • 14. juni, kl 09.00- 11.00


I 2020 sitter følgende representanter i IDU-SA:


Arbeidsgiverrepresentant: Avdelingsdirektør Økonomiavdelingen, Per Arne Foshaug 

Utvalgssekretær: Anja Strømme