Hjem
Pandemisenteret
Arrangement

Pandemifrokost #2

På høstens andre pandemifrokost blir det spennende innlegg om hvordan pandemien rammet den norske omsorgstjenesten og hvordan den globale matsikkerheten ble påvirket.

Illustrasjon til Pandemifrokost 29. september
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Pandemisenteret invitererer til høstens andre Pandemifrokost i Alrek helseklynge (1. etasje, kantinen). 

Denne gangen får vi besøk av Line Iden Berge fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Arild Aurvåg Farsund fra Institutt for politikk og forvaltning.

Line Iden Berge vil snakke om konsekvensene av covid 19-restriksjonene for eldre. Hun vil også legge fram hvordan restriksjonene hadde innvirkning på et pågående forskningsprosjekt. 

Farsund vil snakke om matsikkerhet i et globalt perspektiv og hva covid 19-pandemien gjorde med matforsyningen. Bare uker etter at Verdens helseorganisasjon hadde erklært at verden sto overfor en pandemi, innførte mange land restriksjoner på handel med mat. Dette resulterte i prisøkninger som truet matsikkerheten til millioner av mennesker i fattige land.

På Pandemifrokosten vil Farsund forsøke å avklare konfliktlinjer rundt matsikkerheten i WTO og diskutere mulige forklaringer på hvorfor eksportrestriksjoner på mat var en Covid-krise som aldri skjedde. 

Påmelding her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13308224 

Hjertelig velkommen!