Hjem
Ole Johannes Kalands bilde

Ole Johannes Kaland

Gjest, Gjesteforsker
  • E-postOle.Kaland@uib.no
  • Besøksadresse
    Fosswinckelsgt. 6
  • Postadresse
    Postboks 7802
    5020 BERGEN

Ole Johannes Kaland er en sosialantropolog med spesiell interesse for tematikker som relaterer seg til sosiokulturelle hierarkier, mobilitet, ungdom, migrasjon, læring og utdanning, og Kina. 

Ole Johannes har en bachelorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen (2007), og en mastergrad i migrasjon -og diasporastudier fra School of Oriental and African Studies (2009). Siden han ferdigstilte sin doktorgrad i sosialantropologi ved University of Sussex (2014), har Ole Johannes arbeidet som førsteamanuensis i interkulturelle studier ved NLA Høgskolen i Bergen, og hatt undervisningsoppdrag for antropologisk institutt ved Brunel University i London. 

Forskningen til Ole Johannes har så langt dreid seg om hvordan barn av Kinas interne arbeidsmigranter tar eksistensielle valg om utdanning og arbeid. Basert på etnografisk feltarbeid med migrantungdom i Shanghai samt feltturer til Anhui og Henan mellom 2010-2012, har Ole Johannes studert en rekke spørsmål omkring den kinesiske velferdsstaten, utdanningspolitikk og pedagogikk, individualiseringsprosesser, sivilsamfunn, ungdomskultur, og aspirasjoner. 

Mellom 2018/2020 arbeider Ole Johannes deltid som gjesteforsker på antropologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Her konsentrerer han seg om å publisere din doktorgradsavhandling og å utvikle et postdoktorprosjekt.