Hjem
Ole Johannes Kalands bilde
Foto:
Skjalg Bøhmer Vold

Ole Johannes Kaland

Gjesteforsker, Tilknyttet forsker (Urban Enclaving Futures)
 • E-postole.kaland@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Ole Johannes Kaland er en sosialantropolog med spesiell interesse for spørsmål knyttet til kinesiske regioner i Asia, herunder særskilt fastlands-Kina og Taiwan.

Han har en bachelorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen (2008), og en mastergrad i migrasjons- og diasporastudier fra School of Oriental and African Studies (2009). Siden han avsluttet sin doktorgrad i antropologi ved University of Sussex (2014), har Ole Johannes jobbet som førsteamanuensis i interkulturelle studier ved NLA Høgskolen i Bergen (2014-2022), som midlertidig foreleser i sosialantropologi ved Brunel University i London (2015-2016), og som tilknyttet forsker ved forskningsprosjektet Urban Enclaving Futures ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen (2019-).

Ole Johannes sin doktorgradsforskning handler om hvordan tenåringsbarn av Kinas interne migrantarbeidere tar eksistensielle valg når det gjelder utdanning og arbeid. Basert på etnografisk forskning med migrantungdom i Shanghai, Anhui og Henan mellom 2010-2012 (og flere påfølgende reiser til Shanghai i årene etter), har han studert en rekke spørsmål angående det moderne kinesiske samfunnet, inkludert statlige ambisjoner om å bli en verdensmakt innen forskning og vitenskap, kinesiske diskurser om menneskelig kapital (suzhi), statlige styresett over utdanning og pedagogikk, velferdsfordeling, sivilsamfunn, individualiseringsprosesser, ungdom, familiedynamikker og aspirasjoner.

I 2019 ble han innvilget midler fra Universitetet i Bergens Såkornsmidler for Kina-relatert Forskning for å utføre feltarbeid i Shanghai på vegne av Urban Enclaving Futures-prosjektet høsten 2020. Dessverre gjorde COVID-19-pandemien dette umulig. Ole Johannes tilpasset seg denne realiteten ved å i stedet reise til Taiwan og reorientere forskningsprosjektet sitt der. Mellom november 2021 og mars 2023 ble han finansiert av et Huayu Enrichment-stipend fra det taiwanske utdanningsdepartementet (MOE) og et Taiwan Fellowship fra utenriksdepartementet (MOFA) for å forske på hvordan Southern Taiwan Science Park (Nanke) påvirker lokal sosioøkonomisk utvikling. Her var Ole Johannes tilknyttet Institute for Taiwanese Literature, National Cheng Kung University (NCKU) i Tainan, og International Centre for Cultural Studies (ICCS) ved National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) i Hsinchu. Der Ole Johannes brukte utdanning og intern migrantungdom som innfallsport for å studere en rekke problemstillinger i Kina under doktorgradsarbeidet, fokuserte han i Taiwan på forholdet mellom (ofte teleologiske) utviklingsprosjekter knyttet til etableringen av boligområder, næringsliv og infrastruktur, samt hvordan dette er knyttet til migrasjon og generasjon av ulike former for arbeider-enklaver mellom Taiwan, USA og Sørøst-Asia. Basert på denne forskningen, skriver Ole Johannes for tiden om hvordan disse vitenskapsparkene påvirker nasjonal politikk og statlige ambisjoner for vitenskap og teknologi, samt lokalbefolkningens livsambisjoner gjennom utdanning, familie og boliger.

Mellom januar og juli 2024 er Ole Johannes i Shanghai, Kina, for å oppfylle sine pre-pandemiske forskningsplaner som tilknyttet forsker ved School of Social Development and Public Policy, Fudan University. Her har han to sammenhengende forskningsmål: For det første skal han gjøre feltforskning for UEF-prosjektet med fokus på boliger i produksjonen av ulike former for enklaver i Shanghai. For det andre skal han gjøre oppdateringsforskning på PhD-prosjektet sitt om utdanning fra stats- og ungdomsperspektiv. Ettesom utdanning og bolig er viktige faktorer for folks ambisjoner og selvrealisering i Kina (som andre steder), informerer disse prosjektene derfor også hverandre.

Ledet seminar med tittelen "China's Iron Grip on Hong Kong and the New Line Towards Taiwan", ved Bergen Global (Christian Michelsens institutt og Universitet i Bergen). 16 mars 2021.

Ledet seminar med tittelen  “Klimaforskning med verdens største forurenser” (‘Climate research with the worlds largest polluter’) ved Bergen Global (Christian Michelsens institutt og Universitet i Bergen). Dato: 29. april 2019.

Ledet seminar med tittelen “Re-education. Surveillance, repression and forced assimilation of minorities in today’s China” organisert av Raftostiftelsen for Menneskerettigheter og Bergen Ressurs Senter for International utvikling. Dato: 12. november 2018.

Ole Johannes tar gjerne imot forespørsler om formidlingsoppdrag til akademiske eller bredere publikum. 
 

Våren 2023 underviste og ledet Ole Johannes emnet "SANT103 Materialitet: miljø, stad og økonomi" ved Institutt for Sosialantropologi, UiB. 

Våren 2022 underviste Ole Johannes for emnet «SANT260 Bacheloroppgave» ved Sosialantropologisk institutt, UiB.
 

Kaland, O. J. 2023. "Charlotte Bruckermann: Claiming Homes: Confronting Domicide in Rural China." Norsk Antropologisk Tidsskrift Vol. 34, utgave 3-4: 299-302.

KALAND, O. J. 2020. “We have many options, but they are all bad options!”: Aspirations among internal migrant youths in Shanghai, China. European Journal of Development Research, 33.

KALAND, O. J. 2020. The cultural production of the ‘quality citizen’: internalisation, appropriation and re-configuration of suzhi discourse among migrant youths in Shanghai, China. Globalisation, Societies and Education, 18, 303-316.

KALAND, O. J. 2016. ‘Awkward Encounters’: Authenticity and Artificiality in Rapport with Young Informants. In: ALLERTON, C. (ed.) Etnographic Encounters: Children. London, New York: Bloomsbury.

KALAND, O. J. 2013. Mette Halskov Hansen og Tune Svarverud (red.) iChina: The rise of the individual in modern Chinese society. Norsk antropologisk tidsskrift, 24, 140-142.

KALAND, O. J. 2012. Researcher or Teacher? Reflections on Negotiated Roles in the Field. Teaching Anthropology, Vol 2.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). “We have many options, but they are all bad options!”: Aspirations among internal migrant youths in Shanghai, China. European Journal of Development Research. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2019). The cultural production of the ‘quality citizen’: internalisation, appropriation and re-configuration of suzhi discourse among migrant youths in Shanghai, China. Globalisation, Societies and Education.
 • Vis forfatter(e) (2012). Researcher or Teacher? Reflections on Negotiated Roles in the Field. Teaching Anthropology (TA). 72-75.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Skilling Dragons and Rats: A comparison of Suzhi Education in Shanghai’s Schools.
 • Vis forfatter(e) (2015). Negotiating Educational Desire: Migrant Youths and Aspirations in Shanghai, China.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). China's Iron Grip on Hong Kong and the New Line Towards Taiwan.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klimaforskning med verdens største forurenser: Hvilken effekt har Kinas ambisiøse klimatiltak og restriktive utslippspolitikk?
 • Vis forfatter(e) (2018). Re-education. Surveillance, repression and forced assimilation of minorities in today’s China.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Aspirations, Mobility and Housing in Tainan and Shanghai: A three-part Pecha Kucha Style Introduction.
 • Vis forfatter(e) (2022). Selling One’s Liver to Buy a House: Some Preliminary Impressions From the Housing Market in Tainan.
 • Vis forfatter(e) (2022). Coming of Age in Shanghai: Migrant kids, Mobility and Aspirations.
 • Vis forfatter(e) (2020). We have many options, but they are all bad options!» Aspirations among internal migrant youths in Shanghai, China.
 • Vis forfatter(e) (2020). Secondary Migration for Secondary Education’: Motivations and Mobilities Among Chinese Migrant Youths.
 • Vis forfatter(e) (2020). Enclave Urbanism in Shanghai.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Cultural Production of the ‘Quality Citizen’: Internalisation, Appropriation and Re-configuration of Suzhi Discourse Among Migrant Youths in Shanghai, China.
 • Vis forfatter(e) (2018). ‘Cultivating Quality with Chalk': Increasing Differences in the Chinese Educational System.
 • Vis forfatter(e) (2018). ‘Becoming No One: Are Apathetic Youths Really a Problem?’.
 • Vis forfatter(e) (2018). From Victims to Winners: National and Transnational Student Migration in China.
 • Vis forfatter(e) (2018). A Call For The Study of Young People on the New Silk Roads.
 • Vis forfatter(e) (2016). Back to the Future: Space, Time and Educational Choice-making Among Internal Migrant Youths in China’.
 • Vis forfatter(e) (2015). ‘A Place of One’s Own: Encounters Between a Young Researcher and Young Informants’.
 • Vis forfatter(e) (2015). Back to the Future’: How ideas of time and space figure in the educational decisions of Chinese migrant youths’.
 • Vis forfatter(e) (2015). 'Back to the Future’: Towards an Understanding of Migrant Youth's Aspirations Through Spatial and Temporal Imaginaries.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tilbake til Fremtiden’: Migrantungdom, utdannelse og fremtidsdrømmer i Shanghai, Kina.
 • Vis forfatter(e) (2014). Educational Negotiations of Citizenship by Internal Migrant Youths.
 • Vis forfatter(e) (2014). 'Not just a kid’: a discussion of categories of age in relation to research with young people.
 • Vis forfatter(e) (2014). ‘Secondary Migration for Secondary Education’: Motivations and Mobilities Among Internal Migrant Youths in and outside of Shanghai’.
 • Vis forfatter(e) (2013). Negotiations Between the Educational Opportunities and Aspirations of Internal Migrant Youths in Shanghai.
 • Vis forfatter(e) (2013). Negotiating Educational Desire: Experiences of Belonging, Aspiring and Coming of Age as Migrant Youths in Shanghai.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Vois Sur Ton Chemin" avec Les Choristes.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Charlotte Bruckermann Claiming Homes: Confronting Domicide in Rural China. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 299-302.
 • Vis forfatter(e) (2023). Charlotte Bruckermann (2019) ‘Claiming Homes: Confronting Domicide in Rural China’. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mette Halskov Hansen og Tune Svarverud (red.) iChina: The rise of the individual in modern Chinese society. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). ‘Awkward Encounters’: Authenticity and Artificiality in Rapport with Young Informants. In: ALLERTON, C. (ed.) Etnographic Encounters: Children. London, New York: Bloomsbury. Bloomsbury Academic.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). NLA Høgskolens skjulte læreplan. Utdanningsnytt.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bryter Dagen god presseskikk? Dagen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ole Johannes er tilknyttet forsker ved Urban Enclaving Futures prosjektet og er på feltarbeid i Shanghai mellom januar og juli 2024.