Hjem
Ole Johannes Kalands bilde

Ole Johannes Kaland

Gjesteforsker, Tilknyttet forsker
 • E-postole.kaland@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauriz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Ole Johannes Kaland er en sosialantropolog med spesiell interesse for tematikker som relaterer seg til sosiokulturelle hierarkier, mobilitet, urban utvikling, ungdom, familiedynamikker, migrasjon, læring og utdanning i kinesiske deler av Asia. 

Han har bachelorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen (2007), og mastergrad i migrasjon -og diasporastudier fra School of Oriental and African Studies (2009). Siden han ferdigstilte sin doktorgrad i sosialantropologi ved University of Sussex (2014), har Ole Johannes arbeidet som førsteamanuensis i interkulturelle studier ved NLA Høgskolen i Bergen (2014-2022), og hatt undervisningsoppdrag for antropologisk institutt ved Brunel University i London (2015-2016). 

Doktorgradsprosjektet til Ole Johannes dreier seg om hvordan barn av Kinas interne arbeidsmigranter tar eksistensielle valg om utdanning og arbeid. Basert på etnografisk feltarbeid med migrantungdom i Shanghai, Anhui og Henan mellom 2010-2012 (samt flere kortere feltopphold i årene siden), har han studert en rekke spørsmål omkring den kinesiske velferdsstaten, utdanningspolitikk og pedagogikk, individualiseringsprosesser, sivilsamfunn, ungdomskultur, og aspirasjoner. 

I tillegg til sitt arbeid ved NLA Høgskolen konsentrerte Ole Johannes seg i 2018/2019 om å publisere arbeider fra sin doktorgrad som gjesteforsker ved sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Bergen. I 2019 ble han tilknyttet forskningsprosjektet Urban Enclaving Futures ved samme institutt. Med bevilgede middler fra Universitetet i Bergens Såkornsmiddler for Kina-relatert Forskning feltforskning skulle en feltstudie gjennomføres i Shanghais forsteder høsten 2020, men COVID pandemien og tilhørende smittevernsregler har så langt umuliggjort dette.

Ole Johannes har i stedet tilpasset seg ved å reise til Taiwan og reorientere forskningsprosjektet sitt for Urban Enclaving Futures-prosjektet der. Mellom november og februar 2021/2022 mottok han støtte fra det taiwanske kunnskapsdepartementet sitt Huayu Enrichment Scholarship for å forbedre mandarinkunnskapene ved National Cheng Kung University (NCKU) i Tainan. Siden mars 2022 har han mottatt forskningsmiddler av det taiwanske utenriksdepartementet (MOFA) gjennom et 10-måneders Taiwan Fellow stipend for å forske på byutvikling og boligmarkedet i byen Tainan, samt hvilke relasjoner dette har til industriene i Southern Taiwan Science Park. Som Taiwan Fellow er Ole Johannes tilknyttet Institutt for Taiwansk Litteratur ved National Cheng Kung University (NCKU) i Tainan, og med International Centre for Cultural Studies (ICCS) ved National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) i Hsinchu.

Ledet seminar med tittelen  “Klimaforskning med verdens største forurenser” (‘Climate research with the worlds largest polluter’) ved Bergen Global (Christian Michelsens institutt og Universitet i Bergen). Dato: 29. april 2019.

Ledet seminar med tittelen “Re-education. Surveillance, repression and forced assimilation of minorities in today’s China” organisert av Raftostiftelsen for Menneskerettigheter og Bergen Ressurs Senter for International utvikling. Dato: 12. november 2018.

Ole Johannes tar gjerne imot forespørsler om formidlingsoppdrag til akademiske eller bredere publikum. 
 

Ole Johannes er for tiden på feltarbeid og har derfor ingen undervisning. 

KALAND, O. J. 2020. “We have many options, but they are all bad options!”: Aspirations among internal migrant youths in Shanghai, China. European Journal of Development Research, 33.

KALAND, O. J. 2020. The cultural production of the ‘quality citizen’: internalisation, appropriation and re-configuration of suzhi discourse among migrant youths in Shanghai, China. Globalisation, Societies and Education, 18, 303-316.

KALAND, O. J. 2016. ‘Awkward Encounters’: Authenticity and Artificiality in Rapport with Young Informants. In: ALLERTON, C. (ed.) Etnographic Encounters: Children. London, New York: Bloomsbury.

KALAND, O. J. 2013. Mette Halskov Hansen og Tune Svarverud (red.) iChina: The rise of the individual in modern Chinese society. Norsk antropologisk tidsskrift, 24, 140-142.

KALAND, O. J. 2012. Researcher or Teacher? Reflections on Negotiated Roles in the Field. Teaching Anthropology, Vol 2.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). “We have many options, but they are all bad options!”: Aspirations among internal migrant youths in Shanghai, China. European Journal of Development Research. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2019). The cultural production of the ‘quality citizen’: internalisation, appropriation and re-configuration of suzhi discourse among migrant youths in Shanghai, China. Globalisation, Societies and Education.
 • Vis forfatter(e) (2012). Researcher or Teacher? Reflections on Negotiated Roles in the Field. Teaching Anthropology (TA). 72-75.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2013). Mette Halskov Hansen og Tune Svarverud (red.) iChina: The rise of the individual in modern Chinese society. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). ‘Awkward Encounters’: Authenticity and Artificiality in Rapport with Young Informants. In: ALLERTON, C. (ed.) Etnographic Encounters: Children. London, New York: Bloomsbury. Bloomsbury Academic.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). NLA Høgskolens skjulte læreplan. Utdanningsnytt.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bryter Dagen god presseskikk? Dagen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ole Johannes er tilknyttet forsker ved Urban Enclaving Futures prosjektet.