Hjem
Polarforskningsnettverket
Foredrag i regi av Polarnettverket

Against All Odds - Across the North Pole in the Dark (31.03.2022)

Torsdag 31. mars fikk Polarforskningsnettverkets medlemmer mulighet til å oppleve og lære om ulike former for polar maskulinitet, gjennom to meget interessante fordrag holdt av Børge Ousland og Sigrid Lien.

Sigrid Lien og Børge Ousland svarer på spørsmål fra salen.
Børge Ousland og Sigrid Lien svarer på spørsmål fra salen etter å ha holdt to meget interessante foredrag. Ordstyrer var leder av Polarforskningsnettverket, Lars Henrik Smedsrud. Et av mange spørsmål som ble besvart var "kan infrarøde kameraer brukes for å oppdage isbjørn?". Ellers ble spørsmål om polare ekspedisjoner og klimagassutslipp, kvinnelige polfarere og mer besvart.
Foto/ill.:
Birgit Rinde

Hovedinnhold

Norge er et land med sterk "polar identitet": Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Hjalmar Johansen og flere eventyrlystne personligheter har gitt oss en polfarer-historie å være stolt av. I dag er det Børge Ousland som bærer denne arven videre, med sine mange turer til ekstreme strøk. Ousland tok oss med på en flott reise i tid, og gjennom bilder og historier fikk vi innblikk i alt fra seiling i Oslofjorden som barn, til noen av hans mange erfaringer i Arktis og Antarktis. Sigrid Lien tok oss enda lenger tilbake i tid, til malerier av oppdagelsesreisende i nord allerede fra sent på 1700-tallet. Hun la særlig vekt på Sophus Tromholt og Roland Bonaparte, som i ulike ærender dro til Finmark på 1800-tallet og vendte hjem med unike fotografier av samebefolkningen.

Særlig Ouslands bilder av sjøiskonsentrasjonen nord for Siberia fascinerte sjøis-forsker og Polarforskningsnettverkets leder Lars Henrik Smedsrud:

"On his latest expedition they started skiing/paddling across the newly frozen sea at 83 degrees north in September. This area used to be covered by quite thick sea ice, but has open water to the south today. As the sun sets permanently and the polar night appears, the sea ice re-freezes, but is quite dynamic and easily breaks up into new leads, rafted floas, and larger pressure ridges. To see this close up and understand the practical difficulties and preparations that goes into planning and carrying out such a trip was indeed very interesting"

Lars H. Smedsrud

Sigrid Liens presentasjon, dog med en helt ulik innfallsvinkel på Arktis, var også meget interessant. De polare områdene er for mange så fjerne at de fleste kun erfarer dem gjennom bilder. Før fotografiets tid tok oppdagere med seg kunstnere som kunne male eventyrene deres i etterkant. På den måten kunne de gjenfortelle og vise frem hva de hadde sett, og fikk i tillegg mulighet til å fremstille seg selv som uredde og heltemodige i ekstreme situasjoner.

Sophus Tromholt og Roland Bonaparte fremstilte både seg selv og den samiske befolkningen gjennom fotografi på 1800-tallet. Begge kom hjem med unike portretter av den samiske befolkningen, men også med oppstilte bilder av seg selv der budksapet minnet mye om maleriene fra oppdagere før dem: seg selv som en fryktløs oppdager som håndterer det ville landskapet i tillegg til urbefolkningen. Sigrid Lien er spesialist i norsk fotografisk historie, og belyste likheter og ulikheter mellom fotografiene til de to reisende - særlig med tanke på "Polar maskulinitet".

Til slutt svarte både Ousland og Lien på spørsmål fra salen. Ousland forklarte hvordan det å fotografere øker hans tilstedeværelse i naturen, siden han blir oppmerksom på landskapet rundt seg gjennom å speide etter motiver. Han svarte også på spørsmål om hvordan han finansierer ekspedisjonene sine, og om hans tanker rundt klimagassutslipp knyttet til reisene sine. Det ble også spurt om infrarøde kameraer kan brukes til å oppdage isbjørner - svaret er nei, da pelsen til isbjørnen er så godt isolert at så godt som ingen varme slipper ut gjennom den. Sigrid Lien fikk spørsmål om tidlige kvinnelige oppdagere i nordlige strøk. Dette kan du lese mer om her.

Vi er veldig fornøyde etter et vellykket arrangement, og håper å se dere igjen neste gang.