Hjem

Polarforskningsnettverket

Hovedinnhold

test

Mye polarforskning ved UiB


En rekke forskere ved UiB jobber med problemstillinger knyttet til polare områder.

Områdene er globalt viktige med tanke på dyre- og planteliv, matressurser, klima, mineraler, urbefolkning, internasjonal havrett, skipstrafikk, miljø og økonomi, for å nevne noen tema.

Rektoratet ønsker å synliggjøre polarforskningen ved Universitetet i Bergen i større grad enn i dag, og bidra til økt samarbeid mellom forskere på tvers av fakultetene. Lykkes Universitetet i Bergen i dette arbeidet, vil det kunne danne grunnlag for et fremtidig flerfaglig senter for polarforskning. Nettverket er åpent for alle fast ansatte polarforskere ved institusjoner i Bergen.

Foredrag i samarbeid med Plastnettverket
Poster med bilde av Geir Wing Gabrielsen og Svetlana Pakhomova, sammen med tittelen "Plast i Arktis - hvilke konsekvenser har det?"

Plast i Arktis - hvilke konsekvenser har det?

Mengden plast i havet og i kystnære områder har økt kraftig de siste årene. Det bor ikke mange mennesker i Arktis - likevel fører havstrømmer, vind og økt fiskeriaktivitet i området til at mye plastavfall samler deg her. Hva har dette å si for dyrelivet her i nord, i dette røffe miljøet hvor...

Foredrag i regi av Polarnettverket
Sigrid Lien og Børge Ousland svarer på spørsmål fra salen.

Against All Odds - Across the North Pole in the Dark (31.03.2022)

Torsdag 31. mars fikk Polarforskningsnettverkets medlemmer mulighet til å oppleve og lære om ulike former for polar maskulinitet, gjennom to meget interessante fordrag holdt av Børge Ousland og Sigrid Lien.

News
Polarexpress2019

Polar Express 2019 (15.05.2019)

An Express overview over 15 recent Polar Science articles from Bergen were presented on Wednesday May 15. Bjerknes Lecture Room (West Wing, Geophysical Institute, 4th floor)

Nyhet
Polarnettverket ved UiB inviterer til foredrag med Vegard Ulvang og Harald Dag Jolle.

Et polarhistorisk eventyr til Nord-Grønland (11.10.2018)

Polarnettverket ved UiB inviterer til foredrag med Vegard Ulvang og Harald Dag Jolle.