Hjem

Polarforskningsnettverket

Mye polarforskning ved UiB


En rekke forskere ved UiB jobber med problemstillinger knyttet til polare områder.

Områdene er globalt viktige med tanke på dyre- og planteliv, matressurser, klima, mineraler, urbefolkning, internasjonal havrett, skipstrafikk, miljø og økonomi, for å nevne noen tema.

Rektoratet ønsker å synliggjøre polarforskningen ved Universitetet i Bergen i større grad enn i dag, og bidra til økt samarbeid mellom forskere på tvers av fakultetene. Lykkes Universitetet i Bergen i dette arbeidet, vil det kunne danne grunnlag for et fremtidig flerfaglig senter for polarforskning. Nettverket er åpent for alle fast ansatte polarforskere ved institusjoner i Bergen.

Nyheter

Bergen Polar Express - May 10. 2017

An Express overview over 20 recent Polar Science articles from Bergen was presented on May 10.

Polardag 14. september 2016

Polarnettverket i Bergen, Scandic Byparken, ca 45 deltagere